Проведе се работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви от коноп

На 15 ноември 2019 г., в гр. Луковит, съвместно с представители на МЗХГ, БАБХ и ОСЗ, бе проведена работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви…

Държавна помощ за участие на земеделски стопани

“Държавна помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” за периода 2015-2020 година”

Съгласно чл.28, ал.4  от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, поддържа публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен…

Еднодневен опреснителен курс за пробовземачи

 

СВъв връзка с чл. 7, ал.5 от Наредба №8/31.10.2013г. за условията и реда за одобряване и изадаване на разрешения за взимане на проби от семена от физически лица…