Договори и приложения

Заявление за прекратяване или отлагане на процедура по изпитване

Application for termination or postponement of the testing procedure

Request for visitation to trial field

Протокол от посещение в опитно поле по сортоизпитване

Protocol of visitation to trial field for variety testing

Искане за посещение в опитно поле

Заявление за подновяване на вписването в официалната сортова листа на Република България на сорт за консервация, за съхранение и сорт, развит с цел отглеждане при специфични условия

Заявление за вписване в официалната сортова листа на Република България на сорт за консервация, за съхранение и сорт, развит с цел отглеждане при специфични условия

Договор за изпитване на сортове растения

Приложение 1 и 2 към договора за изпитване на сортове растения

Приложение 1 към договора за изпитване на сортове растения

Договор за възлагане на изпитване за биологични и стопански качества на сортове растения

Приложение 1 към договора за възлагане на изпитване за БСК на сортове растения

Договор за изпитване на породи/хибриди копринена пеперуда

Приложение 2 към договора за възлагане и изпитване на породи/хибриди копринена пеперуда

Договор за възлагане на изпитване на породи/хибриди копринена пеперуда

Договор за изпитване на сортове от видове растения

Протокол към договор за изпитване на сортове от видове растения

Application for consideration the results of the official variety testing of variety by Expert commission

Application for entering a variety in the Official variety list

Application for Official Testing of plant varieties

Application for renewal of entering of plant varieties in the Official varieties list

Declaration_contract

Декларация за информирано съгласие

Заявление за вписване на сорт в официалната сортова листа

Заявление за официално сортоизпитване

Заявление за подновяване вписването в Официалната сортова листа

Заявление за разглеждане на резултатите от сортоизпитването на сорта от експертна комисия по чл. 18, ал. 5 от Наредба 7

Опитни полета по сортоизпитване за провеждане на опити за биологични и стопански качества на сортове/хибриди от видове земеделски растения

Заповед- брой на опитните полета