Заповеди

 

Заповед РД12-13 от 07.10.2020г. за вписване в списък А на официалната сортова листа на страната

Заповед РД12-12 от 07.10.2020г. за вписване в списък А на официалната сортова листа на страната

Заповед РД-12-11 от 15.09.2020 за изменения към заповед РД 12-5/10.04.2019

Заповед РД12-10 от 07.04.2020 за признаване и вписване в Списък Б на ОСЛ на страната

Заповед РД12-9 от 07.04.2020 за признаване и вписване в Списък Б на ОСЛ на страната

Заповед РД12-8/25.03.2020г. за вписване на сортове в списък А на официалната сортова листа на страната

Заповед РД-12-7/25.03.2020г. за вписване на сортове в списък А на официалната сортова листа на страната

Заповед РД-12-6/18.03.2020г. за вписване на сортове в списък А на официалната сортова листа на страната

Заповед РД-12-5/11.03.2020 г. за вписване на сортове в списък Б на официалната сортова листа на страната

Заповед РД-12-4/11.03.2020 г. за вписване на сортове в списък А на официалната сортова листа на страната

Заповед РД-12-3/11.03.2020 г. за вписване на сортове в списък А на официалната сортова листа на страната

Заповед РД-12-2/26.02.2020 г. за вписване на сортове в списък А на официалната сортова листа на страната

Заповед РД-12-1 за вписване в Списък Б на сортове по чл. 14, ал.3, т.1