Кариери

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността старши експерт в сектор “Сортоизпитване за РХС и БСК” – работна площадка гр. Раднево към ГДСАС на ИАСАС

Информация относно провеждането на конкурса за длъжността старши експерт в сектор “Сортоизпитване за РХС и БСК” – работна площадка, гр. Раднево към ГДСАС на ИАСАС

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в сектор “Сортоизпитване за РХС и БСК”- работна площадка, гр. Раднево към ГДСАС на ИАСАС

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ EКСПЕРТ в сектор „Сортоизпитване за РХС и БСК“ – РАБОТНА ПЛОЩАДКА ГР. РАДНЕВО към  ГДСАС на  ИАСАС.