Контакти

  Адрес
  гр. София 1113
  бул. “Цариградско шосе” 125
  Блок 1

  тел.
  +359 2 870 03 75

  секретар

  факс (++359 2) 870 65 17
  ВАЖНО! С цел превенция от спам атаки, e-mail адресите в сайта се изписват с “{at}”. При опит за контакт, моля да изписвате адреса с “@”.
  e-mail: iasas{at}iasas.government.bg
  Работно време на администрацията на ИАСАС:

  от понеделник до петък

  от 8.30 до 17.00 часа

  Работно време на звеното за административно обслужване (деловодство):

  от понеделник до петък

  от 8.30 до 17 часа

  СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.4 ОТ НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

  В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.