Контакти

Адрес
гр. София 1113
бул. “Цариградско шосе” 125
Блок 1

тел.
+359 2 870 03 75

секретар

факс (++359 2) 870 65 17
e-mail iasas{at}iasas.government.bg
Работно време на администрацията на ИАСАС:

от понеделник до петък

от 8.30 до 17.00 часа

Работно време на звеното за административно обслужване (деловодство):

от понеделник до петък

от 8.30 до 17 часа

СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.4 ОТ НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.