Официален бюлетин

Официален бюлетин с резултати от сортоизпитване на признати за вписване сортове от видове растения през 2020 година

Официален бюлетин за вписване на сортове полски култури за 2007 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове лоза и овощни култури за 2007 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове зеленчукови култури за 2007 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2008 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и зеленчукови култури за 2009 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2010 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2011 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2012 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2013 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски култури, тютюн и лоза за 2014 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски, овощни култури и тютюн за 2015 г.

Официален бюлетин с резултати от сортоизпитване на признати за вписване сортове от видове растения през 2016 г.

Официален бюлетин с резултати от сортоизпитване на признати за вписване сортове от видове растения през 2017 г.

Официален бюлетин с резултати от сортоизпитване на признати за вписване сортове от видове растения през 2018 г.

Официален бюлетин с резултати от сортоизпитване на признати за вписване сортове от видове растения през 2019 г.