Официален бюлетин

Официален бюлетин за вписване на сортове полски култури за 2007 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове лоза и овощни култури за 2007 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове зеленчукови култури за 2007 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2008 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и зеленчукови култури за 2009 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2010 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2011 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2012 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски и овощни култури за 2013 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски култури, тютюн и лоза за 2014 г.

Официален бюлетин за вписване на сортове полски, овощни култури и тютюн за 2015 г.

Официален бюлетин с резултати от сортоизпитване на признати за вписване сортове от видове растения през 2016 г.

Официален бюлетин с резултати от сортоизпитване на признати за вписване сортове от видове растения през 2017 г.

Официален бюлетин с резултати от сортоизпитване на признати за вписване сортове от видове растения през 2018 г.

Официален бюлетин с резултати от сортоизпитване на признати за вписване сортове от видове растения през 2019 г.