Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен или посадъчен материал

 

 

Заявление на вписване на търговец в национален регистър по чл.28 от ЗППМ

Заявление за промяна на обстоятелствата на търговец, вписан в национален регистър по чл.28 от ЗППМ

Декларация за складове и търговски обекти по чл.28 от ЗППМ

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Регистър на лицата, които търгуват с посевен материал от зърнени култури

Регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал от декоративни култури

Регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал от зеленчукови култури

Регистър на лицата, които търгуват с посевен материал от фуражни култури

Регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал от медицински и ароматни култури

Регистър на лицата, които търгуват с овощен посадъчен материал

Регистър на лицата, които търгуват с посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури

Регистър на лицата, които търгуват с лозов посадъчен материал

Регистър на лицата, които търгуват с посевен материал от цвекло

Регистър на лицата,които търгуват с посевен материал от картофи

Регистър на лицата, които търгуват с тютюн