Проведе се работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви от коноп

  На 15 ноември 2019 г., в гр. Луковит, съвместно с представители на МЗХГ, БАБХ и ОСЗ, бе проведена работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви от коноп, с лица получили разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа. На срещата присъстваха повече от 130 бизнесоператори.

Презентация МЗХГ
Презентация ИАСАС
Информация за притежатели на разрешителни за отглеждане на коноп
Списък на фирмите, заявили участие в работната среща

Снимков материал може да намерите в нашата галерия.