Проведе се работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви от коноп

  На 15 ноември 2019 г., в гр. Луковит, съвместно с представители на МЗХГ, БАБХ и ОСЗ, бе проведена работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви от коноп, с лица получили разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа. На срещата присъстваха повече от 130 бизнесоператори.

Презентация МЗХГ
Презентация ИАСАС
Списък на фирмите, заявили участие в работната среща

Снимков материал може да намерите в нашата галерия.