Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Бюлетин за полски, зеленчукови и трайни култури

Официален бюлетин на новопризнатите сортове през 2018 година

Официален бюлетин на новопризнатите сортове през 2017 година

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове полски култури 2007 год.

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове зеленчукови култури 2007 год.

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове трайни култури 2007 год.

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове полски и овощни култури 2008 год.

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове полски и зеленчукови култури 2009 год.

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове през 2010 година

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове през 2011 година

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове през 2012 година

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове през 2013 година

 Официален бюлетин на новопризнатите сортове през 2014 година  

  Официален бюлетин на новопризнатите сортове през 2015 година   

  Официален бюлетин на новопризнатите сортове през 2016 година