Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Контакти

Начало Контакти

Адрес

гр. София 1113
бул. “Цариградско шосе” 125
Блок 1

тел.  

(++359 2 870 03 75

секретар

факс    (++359 2) 870 65 17
e-mail    iasas@iasas.government.bg

Работно време на администрацията на  ИАСАС:

от понеделник до петък

от 8.30 до 17.00 часа

Работно време на звеното за административно обслужване (деловодство):

от понеделник до петък

от 8.30 до 17 часа

СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.4 ОТ НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

 

Форма за обратна връзка

Име
Фамилия
*
Фирма / Компания
*
Телефон
*
Факс
*
Мобилен
E-mail
*
Въпроси / Коментари
*