Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Начало Организация Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Списък на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ, подадени от служителите на ИАСАС

Виделина Петкова

Вержиния Йорданова

Васил Кутинов

Валя Велчева

Веселина Соколова

Веляна Мерджанова

Венета Кишкина

Владислав Киров

Валери Илиев

Владимир Илчев

Веселин Апостолов

Тодор Гъдев- ПД-00159-26.01.2009

Тодор Гъдев- ПД-00-196-26.01.2009

Тодор Гъдев- ПД-00-166-26.01.09

Тодор Гъдев- ПД-00-16-26.01.09

Тодор Гъдев- ПД-00-42-26.01.09

Свилен Нейков

Светла Димитрова

Светла Босолова

Стоян Грозданов

Станимира Стайкова

Станислав Крумов

Соня Антонова

Славянка Маринова

Севда Петрова

Светлана Стефанова

Стефан Соколов

Снежанка Пинтева

Румяна Митова

Ралица Аронова

Пламена Иванова

Петя Михайлова

Павла Николова

Невена Червенкова

Надежда Станоева

Невена Михайлова

Николай Конданински

Наталия Иванова

Минка Андонова

Мая Илиева

Маруся Георгиева

Мариян Димитров

Мария Желева

Мария Иванова

Марин Великов

Марин Роев

Маргарита Кожируг

Людмила Статкова

Лили Филипова

Людмила Русинова

Красимира Рангелова

Камелия Павлова

Красимира Иванова

Жана Митова

Иван Василев

Илия Илиев

Игнат Стойчев

Йежи Пац

Ивелина Венкова

Ирена Симеонова

Илияна Минкова

Илия Илиев

Христина Николова

Грета Масларска

Галина Димитрова

Георги Вълчев

Гинка Илиева

Емил Николов

Елеонора Николова

Елеонора Литова

Емилия Григорова

Димитричка Рангелова

Диана Николова

Даня Георгиева

Дамянка Георгиева

Даниела Пахарска

Даниела Николова

Даниела Гюргакова

Дилиян Димитров

Димитрина Борисова

Цвета Филипова

Цветомира Радойнова

Антония Маркова

Антоанета Христозова

Адриана Лалова