Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Закони

за посевния и посадъчния материал.pdf (585.7 KB)
Закон за посевния и посадъчния материал
Закон за посевния и посадъчния материал
прочетете повече ...
за новите сортове растения и породи животни.rtf (481.7 KB)
Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
прочетете повече ...

  стр. 1 / 1