Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Наредби

Naredba 1.doc (4.9 MB)
Наредба №1/27.05.1998
За фитосанитарен контрол
прочетете повече ...
Naredba 3.doc (338.0 KB)
Наредба №3/29.11.2016 г.
За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
прочетете повече ...
Naredba_4.doc (98.0 KB)
Наредба №4/11.03.2011
За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
прочетете повече ...
Naredba05.doc (97.0 KB)
Наредба №5/26.04.2005
За необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели
прочетете повече ...
№ 7 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И.pdf (2.6 MB)
Наредба № 7/28.10.2013
За условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на Република България
прочетете повече ...
Naredba8.doc (111.5 KB)
Наредба №8/20.03.2007
За процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
прочетете повече ...
Naredba 8.doc (273.5 KB)
Наредба №8/31.10.2013 г.
за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал
прочетете повече ...
Naredba12_2008.doc (87.0 KB)
Наредба №12/01.06.2007
За процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения - овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове
прочетете повече ...
№ 13 ОТ 31 МАРТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ.rtf (372.8 KB)
Наредба №13/31.03.2004
За реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал
прочетете повече ...
Naredba 15 kartofi_1.rtf (103.5 KB)
Наредба №15 от 24.07.2015 г.
за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на ЕС
прочетете повече ...

  стр. 1 / 3  следваща