Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Тарифа

Tarifa new 2015_2.doc (561.0 KB)
Тарифа/17.04.2015
За таксите, които се събират от изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по закона за посевния и посадъчния материал
прочетете повече ...

  стр. 1 / 1