Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

ИАСАС- ОПАК

Начало Проекти ОПАК ИАСАС- ОПАК
IASAS proekt OPAK vstupitelna konferencia SUK.pdf (1.4 MB)
ИАСАС Проект ОПАК Встъпителна конференция СУК 2005201
прочетете повече ...
IASAS proekt OPAK zakluchitelna konferencia 18122014.pdf (1.1 MB)
ИАСАС ОПАК заключителна конференция
прочетете повече ...
IASAS OPAK vstupitelna konferencia 2005201.pdf (1.2 MB)
ИАСАС ОПАК встъпителна конференция
прочетете повече ...

  стр. 1 / 1