Министерство на държавната администрация и административната реформа
Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

"Химикотехнологични анализи на сортове растения, заяввени за сортоизпитване и стопански качества", по обособени позиции

Начало Профил на купувача Публични покани "Химикотехнологични анализи на сортове растения, заяввени за сортоизпитване и стопански качества", по обособени позиции
Plashtane po dogovоr AD05-26 ot 12.09.2016 g IKHT.pdf (121.4 KB)
Плащане по договор ИКХТ
прочетете повече ...
Plashtane po dogovor AD 05-26 ot 12.09.2016 g IKHT.pdf (121.4 KB)
Плащане по договор ИКХТ
прочетете повече ...
Plashtania kam IKHT.pdf (105.2 KB)
Плащания към ИКХТ
прочетете повече ...
Dog IKHT OP 3_1.pdf (261.7 KB)
Договор ИКХТ ОП 3
прочетете повече ...
Dog IKHT OP 3.pdf (261.7 KB)
Договор ИКХТ ОП 3
прочетете повече ...
Dogovor prilojenie 6.doc (77.5 KB)
Договор- Приложение 6
прочетете повече ...
Dogovor prilojenie 6.doc (77.5 KB)
Договор- Приложение 6
прочетете повече ...
Plashtane kum IKHT izpulnen dog AD-05-06 06.10.2015.pdf (120.2 KB)
Плащане към ИКХТ
прочетете повече ...
UHT Plashtane Dogovor AD 05-29 06.10.2015.pdf (120.6 KB)
Договор Плащане
прочетете повече ...
UHT plashtania po dogovori AD-05-27 i AD -05-28 06.10.2015.pdf (207.5 KB)
УХТ Плащания по изпълнени договори АД-05.27 и АД-05.28
прочетете повече ...

  стр. 1 / 5  следваща

"Химикотехнологични анализи на сортове растения, заяввени за сортоизпитване и стопански качества", по обособени позиции

Плащане по договор ИКХТ
Плащане по договор ИКХТ
Плащания към ИКХТ
Договор ИКХТ ОП 3
Договор ИКХТ ОП 3
Договор- Приложение 6
Договор- Приложение 6
Плащане към ИКХТ
Договор Плащане
УХТ Плащания по изпълнени договори АД-05.27 и АД-05.28
Върнати гаранции за изпълнение
Плащане ИКХТ по Договор АД-05-26
Плащане УХТ АД
УХТ Върнати гаранции
УХТ Плащания по изпълнени договори
ИКХТ Върната гаранция за изпълнение
Плащания по изпълнен договор
Плащане СГС
Договор УХТ АД 05-29 1
Плащане ИКХТ по договор 12-09-2016
Договор УХТ АД 05-29
Договор УХТ АД 05-28
Договор УХТ АД 05-27
Сключен договор IKHT AD-05-24.pdf
Сключен договор IKHT AD-05-23.pdf
Сключен договор IKHT AD-05-26.pdf
Сключен договор IKHT AD-05-25.pdf
Протокол 1
Заповед
Заглавна страница
Съобщение масово осведомяване
Публична покана
Приложение 11- Списък на изпълнени сходни договори
Приложение 10- Декларация подизпълнители
Приложение 9- Декларация по чл. 33
Приложение 8- Декларация запознат с условията
Приложение 7- Договор
Приложение 6- Ценово предложение
Приложение 5- Техническо предложение
Приложение 4- Технически спецификации
Приложение 3- Представяне на участника
Приложение 2- Списък на документите
Приложение 1- Предмет