Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Ценоразпис/16.08.2016 г.

На услугите, които се извършват от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) по Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ)





Ценоразпис

Ценоразпис/16.08.2016 г.