Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Ценоразпис

Cenorazpis_2.pdf (258.4 KB)
Ценоразпис/16.08.2016 г.
На услугите, които се извършват от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) по Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ)
прочетете повече ...

  стр. 1 / 1