Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Решение на Комисията 2004/842/ЕС/01.12.2004

Начало Законодателство Европейско законодателство Решение на Комисията 2004/842/ЕС/01.12.2004

Относно приложението на правилата, с които страните-членки могат да оторизират предлагането на пазара на семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване в националния каталог на сортовете от полски или зеленчукови растителни видове

(известено под документ номер 2004/842/ЕС) (текст със съответствие на ЕЕА)
Европейско законодателство

Решение на Комисията 2004/842/ЕС/01.12.2004