Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Европейско законодателство

Начало Законодателство Европейско законодателство
Reshenie 2004-842.pdf (273.2 KB)
Решение на Комисията 2004/842/ЕС/01.12.2004
Относно приложението на правилата, с които страните-членки могат да оторизират предлагането на пазара на семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване в националния каталог на сортовете от полски или зеленчукови растителни видове
прочетете повече ...

  стр. 1 / 1 

Европейско законодателство

Решение на Комисията 2004/842/ЕС/01.12.2004