Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Методи, методики и схеми на

Начало Законодателство Методи, методики и схеми за производство и сертификация на посевен и посадъчен материал

Производство и сертификация на посевен материал:

Приложения:   1.зърнени култури   2.царевица  3.фуражни култури  4.маслодайни култури  5.цвекло  6.тютюн  7.декоративни култури  8.медицински и ароматни

Производство и сертификация на посадъчен материал