Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Законодателство

Начало Законодателство

Осъществено е пълно хармонизиране на българското законодателство с Европейското в областта на посевния и посадъчен материал.

Дейността на Агенцията е в съответствие със следните нормативни документи:

Закони

за посевния и посадъчния материал.pdf (585.7 KB)
Закон за посевния и посадъчния материал
Закон за посевния и посадъчния материал
прочетете повече ...
за новите сортове растения и породи животни.rtf (481.7 KB)
Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
прочетете повече ...

Европейско законодателство

Reshenie 2004-842.pdf (273.2 KB)
Решение на Комисията 2004/842/ЕС/01.12.2004
Относно приложението на правилата, с които страните-членки могат да оторизират предлагането на пазара на семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване в националния каталог на сортовете от полски или зеленчукови растителни видове
прочетете повече ...

Наредби

Naredba 1.doc (4.9 MB)
Наредба №1/27.05.1998
За фитосанитарен контрол
прочетете повече ...
Naredba 3.doc (338.0 KB)
Наредба №3/29.11.2016 г.
За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
прочетете повече ...
Naredba_4.doc (98.0 KB)
Наредба №4/11.03.2011
За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
прочетете повече ...

Тарифа

Tarifa new 2015_2.doc (561.0 KB)
Тарифа/17.04.2015
За таксите, които се събират от изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по закона за посевния и посадъчния материал
прочетете повече ...

Ценоразпис

Cenorazpis_2.pdf (258.4 KB)
Ценоразпис/16.08.2016 г.
На услугите, които се извършват от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) по Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ)
прочетете повече ...