Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Новини

Начало Новини
Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения
16 Март 2018

   Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения, съгласно Приложение №8 от НАРЕДБА № 7 от 24 февруари 2015 г.

  за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

 Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още новини

Конкурси
12 Септември 2018
Годишен доклад
27 Февруари 2015