Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Новини

Начало Новини
Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал
28 Февруари 2018

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал, регистрирани съгласно условията на чл.28 от Закона за посевния и посадъчен материал 

  Списък на производители и търговци на посевен материал от зърнено житни култури           

  Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни култури

 Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от овощни култури

 Списък на производители и търговци на лозов посадъчен материал

 Списък на производители и търговци на посевен материал от картофи

 Списък на производители и търговци на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури

 Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от зеленчукови култури

  Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от декоративни култури

  Списък на производители и търговци на посевен материал от фуражни култури  

 

Още новини

Конкурси
12 Септември 2018
Годишен доклад
27 Февруари 2015