Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Новини

Начало Новини
Европейски каталози на сортовете от полски и зеленчукови култури
21 Декември 2016

В Официалния вестник на ЕС от 21.12.2016 е публикувано 35-то пълно издание на сортовете от полски култури. Може да използвате следният линк:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:478:FULL&from=EN 

 

За 35-то пълно издание на Европейския каталог за сортовете от зеленчукови видове, може за използвате следният линк:  

 

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:446:FULL&from=EN 

 

 

 

Още новини

Конкурси
12 Септември 2018
Годишен доклад
27 Февруари 2015