Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Новини

Начало Новини
Конкурси
12 Септември 2018

Протокол за допуснати кандидати за длъжността младши експерт АФО

Протокол за допуснати кандидати за длъжността младши експерт гр. Раднево

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността "младши експерт" (3 бр.) в отдел "Сортоизпитване за РХС и БСК"

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността "младши ескперт" в дирекция "Административно и финансово обслужване"

 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "младши експерт"- Раднево


Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "старши експерт"

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "юристконсулт"

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "инспектор"

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "младши експекрт"

 

Заповед

Заповед за обявяване на конкурс за юристконсулт

Младши експерт

Старши експерт АФО

Промяна на начален час

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати 7.9.2017

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

 

Конкурс "младши експерт" към ГДСАС

Конкурс за "младши експерт" към дирекция АФО

 

Протокол главен експерт сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Протокол младши експерт РХС и БСК

Протокол старши експерт Ново село

Протокол за допуснати кандидати за конкурс за Главен експерт

Протокол за допуснати кандидати за конкурс за Счетоводител- дирекция АФО

Протокол за допуснати кандидати за конкурс за Старши експерт- Бръшлен

Протокол за допуснати кандидати за конкурс за Младши ескперт към главна дирекция

Протокол за допуснати кандидати за конкурс за Старши експерт- Ново село

Конкурс за счетоводител АФО

Конкурс за младши експерт

Конкурс Главен- регистратори и каталози

Конкурс за Старши експерт- БСК и РХС- Бръшлен

Конкурс за Старши експерт- БСК и РХС- Ново село

 

 

 

 

Още новини

Годишен доклад
27 Февруари 2015