Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Новини

Начало Новини
За заявителите за сертификация на семена и посадъчен материал
26 Февруари 2018

   Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, обн.ДВ, бр.17 от 23.02.2018 година, Ви уведомяваме, че от 26.02.2018 година, отпада изискването за срок на валидност на сертификата, издаден от ИАСАС за  семена и посадъчен материал.

 Проверките за сътветствие с минималните изисквания за кълняемост на семената и изискванията за качество на посадъчния материал, посочени в наредбите в чл.29, ал.6 от ЗППМ, са  под отговорността на търговеца.

 Контролът се извършва от ИАСАС чрез случайни проверки в търговската мрежа и вземане на контролни проби.

 

 

 

 

Още новини

Конкурси
12 Септември 2018
Годишен доклад
27 Февруари 2015