Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Новини

Начало Новини
Новопризнати сортове растения
09 Март 2018

        Съгласно чл.31, ал.1 от Наредба № 7 от 28 октомври 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България, министърът на земеделието, храните и горите, утвърждава със заповед  решението на експертната комисия за признаване и вписване на сорта.

 Заповед № РД 12-2/08.03.2018 г. 

 Заповед № РД 12-3/12.03.2018 г. 

 Заповед № РД 12-4/12.03.2018 г. 

 Заповед № РД 12-5/12.03.2018 г. 

 Заповед РД 12-6/26.03.2018 г. 

 Заповед РД 12-7/26.03.2018 г. 

 Заповед РД 12-8/24.05.2018 г. 

 Заповед РД 12-9/15.06.2018 г. 

 Заповед РД 12-10/27.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Още новини

Конкурси
12 Септември 2018
Годишен доклад
27 Февруари 2015