Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Организация

Начало Организация
 • Изпълнителен директор
  Агенцията се ръководи и представлява от Изпълнителен директор – г-жа Бистра Павловска.
  Изпълнителният Директор организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията. 

Главен секретар
Адмистративното ръководство на Агенцията се осъществява от Главен секретар –
г-н Тодор Гъдев.
Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на административните актове.

Дирекция "Административно и финансово обслужване"

 • Отдел “Счетоводен”
 • Отдел “Административно обслужване”

Главна дирекция "Сортоизпитване, Апробация и Семеконтрол"

 • Отдел "Координация и контрол на сортоизпитването  за различимост, хомогенност и стабилност /РХС/" и  за биологични и стопански качества /БСК/";
 • Отдел "Координация и контрол на сертификацията на посевен и посадъчен материал"
 • Отдел "Териториално звено - Североизточен регион"   

-          9301 гр. Добрич, пк.621, бул.25-ти септември№80, тел.: 058/603748; e-mail: dobrich@iasas.government.bg

-          9000 гр.Варна, п.к 1, ул. “Алеко Константинов”№17, тел.: 052/ 631241, e-mail: varna@iasas.government.bg

-          7700 гр.Търговище, п.к 231, ул.”Петлешков” № 27, тел.: 0601/64827, e-mail: targovishte@iasas.government.bg

-          7500 гр.Силистра, пк. 125, ул. “Н. Вапцаров” № 53, бл. Одрин 10, тел.: 086/822043, e-mail: silistra@iasas.government.bg

-          7200 гр. Разград, пк.174, бул."Априлско възтание"№103 Селскостопански техникум - Младежки дом, тел.: 084/66 12 65, e-mail: razgrad@iasas.government.bg

-          9520 гр.Генерал Тошево, опитното поле се намира на територията на Добруджански земеделски институт, тел.: 058/653249, e-mail: op_dobrich@iasas.government.bg  

 • Отдел "Териториално звено - Северен централен регион"   

-          5000 гр.Велико Търново, ул.Христо Ботев №82, тел.: 062/623732, e-mail: vtarnovo@iasas.government.bg

-          5800 гр.Плевен, пк.97, ул.Васил Левски№1, ет.12, тел.: 064/803552, e-mail: pleven@iasas.government.bg

-          7012 гр.Русе, ул. П.Хитов № 70, бл.Афродита, тел.: 082/820785, e-mail: ruse@iasas.government.bg

-           5139 с. Първомайци, обл.Велико Търново, тел.: 06175/2564,  e-mail: op_parvomaici@iasas.government.bg

-          7069 с.Бръшлен, обл. Русе, тел.: 08138/362, e-mail: op_brashlen@iasas.government.bg

 • Отдел "Териториално звено - Северозападен регион"     

-          3000 гр.Враца, п.к 181, ул.Полковник Кетхудов№ 2, тел.: 092/624678, e-mail: vraca@iasas.government.bg

-          3301с.Селановци,обл.Враца,тел.:09172/2317,e-mail: op_selanovci@iasas.government.bg  

 • Отдел "Териториално звено - Югоизточен регион"     

-          8000 гр.Бургас, п.к 119, ул. "5 - ти" километър, тел.: 056/860316, e-mail: burgas@iasas.government.bg

-          8600 гр.Ямбол, п.к 158, ул.”Д.Благоев” №20, вх.В /партер/, тел.: 046/664269, e-mail: yambol@iasas.government.bg

-          8000 гр.Бургас, п.к 71, тел.: 056/887381, e-mail: op_burgas@iasas.government.bg

 • Отдел "Териториално звено - Южен централен регион"

-          4003 гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе”  №32, тел.: 032/940195, e-mail: plovdiv@iasas.government.bg

-          6000 гр.Стара Загора, ул.Хр.Ботев № 84, тел.: 042/622589, e-mail: stzagora@iasas.government.bg  

-          6300 гр.Хасково, ул.Ст.Стамболов №2 /в двора на Математическа гимназия /, тел.: 038/624753, e-mail: haskovo@iasas.government.bg  

-          6260 гр.Раднево, обл.Ст.Загора, тел.: 0417/82182, e-mail: op_radnevo@iasas.government.bg

-          4000 гр.Пловдив, п.к 100, тел.: 032/960973, e-mail: op_plovdiv@iasas.government.bg

-          6420 с.Горски извор, обл.Хасковска, тел.: 03936/235, e-mail: op_gorskiizvor@iasas.government.bg

-           4221 с.Ново село,  обл.Пловдивска, тел.: 03147/435, e-mail: op_novoselo@iasas.government.bg     

 • Отдел "Териториално звено - Югозападен регион"     

-          1113 София, бул.”Цариградско шосе”125, бл.1, ТЗ “Югозападна България” район София, тел:02/8709059, e-mail: sofia@iasas.government.bg  

-          1225 гр.София, ул.”Чепинско шосе” № 64, тел.: 02/9367314, , e-mail: op_sofia@iasas.government.bg