Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Регистър на прозводители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал

Начало Публичен регистър

Съгласно чл.28 от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол води регистър на физическите и юридичиски лица, които произвеждат, заготвят и търгуват посевен и посадъчен материал на територията на Република  България.

  Публичен регистър на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал