Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Облагороден овощен посадъчен материал през 2008 година

Начало Резултати от пострегистрационно изпитване Облагородени и сертифицирани овощни култури