Контакти
Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Адрес
гр. София 1113
бул. “Цариградско шосе” 125
Блок 1

тел.
+359 2 870 03 75

секретар

факс (++359 2) 870 65 17
ВАЖНО! С цел превенция от спам атаки, e-mail адресите в сайта се изписват с “{at}”. При опит за контакт, моля да изписвате адреса с “@”.
e-mail: iasas{at}iasas.government.bg
Работно време на администрацията на ИАСАС:

от понеделник до петък

от 8.30 до 17.00 часа

Работно време на звеното за административно обслужване (деловодство):

от понеделник до петък

от 8.30 до 17 часа

СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.4 ОТ НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.