Контакти
Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Адрес
гр. София 1113
бул. “Цариградско шосе” 125
Блок 1

РАБОТНОТО ВРЕМЕ

НА СЛУЖИТЕЛЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

 

1. Работното време на служителя по административно обслужване е от 8.30 ч. до 17.00 ч., с обедна почивка от  30 мин. в периода от 12.00 ч. до 12.30 ч.

2.  При ползване на обедна почивка и при отсъствие на служителя по административно обслужване, той се замества от служител от дирекция „Административно и финансово обслужване“.

3. В случаите, когато има потребители на административни услуги, работата на служителя продължава, но не повече от два астрономически часа след края на работното време.

тел.
+359 2 870 03 75

секретар

факс (++359 2) 870 65 17
ВАЖНО! С цел превенция от спам атаки, e-mail адресите в сайта се изписват с “{at}”. При опит за контакт, моля да изписвате адреса с “@”.
e-mail: iasas{at}iasas.government.bg
Работно време на администрацията на ИАСАС:

от понеделник до петък

от 8.30 до 17.00 часа

Работно време на звеното за административно обслужване (деловодство):

от понеделник до петък

от 8.30 до 17 часа

СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.4 ОТ НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – инж. Бистра Павловска

Тел.: 02 892 9801

Е-mail: iasas{at}iasas.government.bg

bistra.pavlovska{at}iasas.government.bg 

Адрес: 1113 гр. София,  бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1

 

Административен секретар – Виделина Петкова

Тел.: 02 870 03 75

факс: 02 870 6517

Моб.тел.:  0885 30 30 43

E-mail: iasas{at}iasas.government.bg

 

Главен секретар – Тодор Гъдев

Тел.: 02 8929802

Моб.тел.: 0888 511 536

E-mail: gadev{at}iasas.government.bg

 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ“

Директор – Веселина Соколова-Багдади

Тел.: 02 892 9829

Моб.тел.: 0884 411 533

E-mail: v.sokolova{at}iasas.government.bg

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ“

Главен директор – Нина Макарова

Моб.тел.: 0889 428 003

E-mail: n.makarova{at}iasas.government.bg

 

Главен експерт – Камелия Павлова

Тел.: 02 892 9813; Мобилен: 0882 975 060

Тел./факс: 02 871 36 35

E-mail: kpavlova{at}iasas.government.bg

Със сектори:

СЕКТОР „ЮЖЕН РЕГИОН ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ“

Н-к сектор – Дилиян Димитров

Тел.: 02 892 9816

Моб.тел.: 0887 497 766 

E-mail: ddimitrov{at}iasas.government.bg

 

СЕКТОР „СЕВЕРЕН РЕГИОН ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ“

н-к отдел – Иван Василев

Тел.: 02 892 9814; Мобилен: 0885 30 30 16

E-mail: ivasilev{at}iasas.government.bg

 

Опитни полета:

4000 гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 80

Тел.: 032/960 973

Моб.тел.: 0887 498 066

E-mail: op_plovdiv{at}iasas.government.bg

 

6260 гр. Раднево,  обл. Стара Загора, ул. „Г. Димитров“ № 39   

Тел.: 0417/82 182

Моб.тел.: 0888 461 068 

E-mail: op_radnevo{at}iasas.government.bg

 

 

4221 с. Ново село, община Стамболийски, обл. Пловдивска

Моб.тел.: 0885 30 30 41

 

3301 с. Селановци, обл. Враца

Моб.тел.: 0885 303 036; 0886 966 139

E-mail: op_selanovci{at}iasas.government.bg

 

7069  с. Бръшлен, обл. Русе

Тел.: 08138/2362

Моб.тел.: 0889 755 301

E-mail: op_brashlen{at}iasas.government.bg

 

1225 гр. София,  ул. „Чепинско шосе“ № 62, ОПС – Чепинци

Тел.: 02 936 7271

Моб.тел.: 0889 733 112

 

 

ОТДЕЛ „СЕРТИФИКАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ“ (СС) – ЦУ на ИАСАС

Началник отдел – Павла Николова

Тел.: 02 892 9820

Моб.тел.: 0889 774 124

E-mail: p_nikolova{at}iasas.government.bg

 

със сектори: 

СЕКТОР „СЕВЕРЕН РЕГИОН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ“  

 н-к сектор – Илия Илиев

Тел.: 062/623 738

Моб.тел.: 0885 303 025

E-mail: vtarnovo{at}iasas.government.bg

 

с работни площадки:

5000 гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 82, ет. 6

Тел.: 062/623 738

Моб.тел.: 0885 303 025; 0886 078 506

E-mail: vtarnovo{at}iasas.government.bg

 

9000 гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17

Тел.: 052/631 606

Моб.тел.: 0884 749 952 

E-mail: varna{at}iasas.government.bg 

 

3000 гр. Враца п.к 181, ул. „Полк. Кетхудов“ № 2

Тел.: 092/624 678

Моб.тел.: 0886 440 885; 0898 325 207; 0889 722 049

E-mail: vraca{at}iasas.government.bg

 

9300 гр. Добрич, бул. 25- ти септември“  № 80

тел.: 058/ 603 748

моб.тел.: 0882 301 023

E-mail: dobrich{at}iasas.government.bg

 

7500 гр. Силистра,  ул. „Никола Вапцаров “ № 53, бл. „Одрин 10“

Тел.: 086/ 822 043

Моб.тел.: 0885 303 014 

E-mail: silistra{at}iasas.government.bg 

 

5835 гр. Кнежа – Сграда на Институт по царевицата

Моб.тел.: 0887 497 866

e-mail: kneja{at}iasas.government.bg

 

7200 гр. Разград, пк. 174, бул. "България" 21 Б, етаж III

моб. тел.: 0885 303 012

e-mail: razgrad{at}iasas.government.bg

 

7700 гр. Търговище,  ул. „Петлешков” № 27

Тел.: 0601/64 827

Моб.тел.: 0888 438 877

E-mail: targovishte{at}iasas.government.bg

 

5800 гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 1, ет. 12, ст. 1204

Тел.: 064/803 552

Моб.тел.: 0886 778 686 

e-mail: pleven{at}iasas.government.bg

tzpleven_2011{at}abv.bg

СЕКТОР „ЮЖЕН РЕГИОН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ“

н-к сектор – Гинка Илиева

Моб.тел.: 0885 303 023

E-mail: plovdiv{at}iasas.government.bg

 

с работни площадки:

4000 гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 80,

сградата на Опитно поле по сортоизпитване

Моб.тел.: 0885 303 023

E-mail: plovdiv{at}iasas.government.bg

 

8000 гр. Бургас, ул. „5-ти километър“ п.к. 119

Тел.: 056/860 316

Моб.тел.: 0885 303 027 

E-mail: burgas{at}iasas.government.bg

 

8600 гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“  № 20, вх. В (партер)

Тел.: 046/664 269

Моб.тел.: 0885 303 024

E-mail: yambol{at}iasas.government.bg

 

6000 гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 84 А

Тел.: 042/ 62 25 89

Моб.тел.: 0885 303 021

E-mail: stzagora{at}iasas.government.bg

 

1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“  № 125, бл. 1

Моб.тел.: 0884 748 807 

E-mail: d.nikolova{at}iasas.government.bg

 

ОТДЕЛ „ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ“ – ЦУ  на ИАСАС

н-к отдел – Людмила Русинова

Тел.: 02 892 9832

Моб.тел.: 0886 416 637 

E-mail: l.rusinova{at}iasas.government.bg

с лаборатории:

1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“  № 125, бл. 1

Тел.: 02 892 9832

Моб.тел.: 0886 416 637

E-mail: l.rusinova{at}iasas.government.bg

 

9000 гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“  № 17

Тел.: 052/631 606

Моб.тел.: 0884 749 952 

E-mail: varna{at}iasas.government.bg 

 

3000 гр. Враца п.к 181, ул. „Полк. Кетхудов“ № 2

Тел.: 092/624 678

Моб.тел.: 0889 722 049; 0886 440 885; 0898 325 207; 

E-mail: vraca{at}iasas.government.bg

 

5000 гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“  № 82, ет. 6

Тел.: 062/623 738

Моб.тел.: 0885 303 025; 0886 078 506

E-mail: vtarnovo{at}iasas.government.bg

 

5800 гр. Плевен ул. „Васил Левски“ № 1, ет. 12, ст. 1204

Тел.: 064/803 552

Моб.тел.: 0886 778 686 

E-mail: pleven{at}iasas.government.bg

 

За въпроси, свързани със защитата на личните данни:

gdpr@iasas.government.bg