Ръководство

ВАЖНО! С цел превенция от спам атаки, e-mail адресите в сайта се изписват с “{at}”. При опит за контакт, моля да изписвате адреса с “@”.

Изпълнителен директор – инж. Бистра Павловска

Е-mail: iasas{at}iasas.government.bg

bistra.pavlovska{at}iasas.government.bg 

Адрес: 1113 гр. София,  бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1

Административен секретар – Виделина Петкова

Тел.: 02 870 03 75

факс: 02 870 6517

Моб.тел.:  0885 30 30 43

E-mail: iasas{at}iasas.government.bg

Главен секретар – Тодор Гъдев

Тел.: 02 8929802

Моб.тел.: 0888 511 536

E-mail: gadev{at}iasas.government.bg

Дирекция „Административно и финансово

обслужване“

Директор – Веселина Соколова-Багдади

Тел.: 02 892 9829

Моб.тел.: 0884 411 533

E-mail: v.sokolova{at}iasas.government.bg